Zwart Zand

Na het afstuderen zijn Hiu Jen Lai en Adine Otten een samenwerkingsverband
aangegaan dat zich heeft gevormd tot Zwart Zand. Binnen deze samenwerking
dagen ze elkaar uit om steeds grotere kunstprojecten te realiseren, te ondernemen
en te behouden binnen hun artistieke visie. Om dit te bewerkstelligen nodigen zij
verschillende kunstenaars uit om met hen samen te werken, aan te vullen en
te bekritiseren.

De thema’s die Zwart Zand behandelen in hun kunstprojecten vloeien voort uit
vragen over het bestaan. Waarom bestaat de mens? Waarom zijn wij hier?
Wat is de zingeving van het leven? Deze vragen brengen zij ter verbeelding in
diverse projecten vanuit verschillende perspec even.

Kunstenaars waar Zwart Zand samen mee heeft gewerkt zijn: Ralph Zabel,
Thom van Dijk en Paco Kamil.